reintegracja społeczno - zawodowa osób z zespołem uzaleŻnienia zamieszkałych na obszarze rewitalizacji lublina

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
Ankieta zgłoszeniowa (pdf)
Deklaracja uczestnicztwa (docx)
Oświadczenie Uczestnika (docx)
Regulamin (pdf)
 
KTO MOZE ZOSTAC UCZESTNIKIEM PROJEKTU                                                          
osoba dorosła, która spelnia wszystkie poniższe warunki:
1) pozostaje bez zatrudnienia lub  jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 2) zamieszkuje na obszarze rewitalizacji miasta Lublin, tj.:
o   Stare Miasto
o   Rejon Dworca PKP
o   Rejon ul. Kunickiego
o   Rejon ul. Kalinowszczyzna
o   Śródmieście
o   Podzamcze
o   Czwartek
3) posiada zaświadczenie z rozpoznaniem kodu F10-F19
 
OFERUJEMY WSPARCIE DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
1) indywidualna diagnozę potrzeb społeczno  zawodowych
2) cykliczne spotkania z terapeuta w wymiarze 3 godz. / miesiąc przez okres 14 miesięcy
3) cykliczne spotkania z trenerem pracy dot. poszukiwania i utrzymania zatrudnienia w wymiarze 3 godz. / miesiąc przez okres 14 miesięcy
4) finansowanie zajęć hobbystycznych przez okres 14 miesięcy w kwocie do 100 zł / m-c (np. zajęcia sportowe, artystyczne) wg indywidualnych potrzeb
5) poradnictwo specjalistyczne (np. poradnictwo prawne: cywilne/karne, poradnictwo finansowe, poradnictwo rodzinne) wg indywidualnych potrzeb
6) bezpłatny kurs kwalifikacji zawodowych wg indywidualnych potrzeb
7) bezpłatny kurs informatyczny/komputerowy wg indywidualnych potrzeb
8) zwrot kosztów podroży na terenie Lublina
 
OKRES UDZIALU W PROJEKCIE
I edycja: lipiec 2018 - sierpień 2019
II edycja: listopad 2019 - grudzień 2020
 
REKRUTACJA
I edycja: maj - czerwiec 2018
II edycja: wrzesień - październik 2019
W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja będzie prowadzona również na bieżąco przez cały okres realizacji tj. maj 2018 r. - grudzień 2020 r.
 
 

szkoła i rodzice - razem przeciw uzaleŻnieniom

W 2016 roku Fundacja zrealizowała projekt "Szkoła i rodzice - razem przeciw uzależnieniom" dofinansowany ze środków Programu FIO - zarządzanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Celem projektu była aktywizacja i rozwój współpracy pomiędzy rodzicami a kadrą pedagogiczną w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży poprzez wspólne opracowanie i realizacje programów współpracy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, które staną się częścią szkolnego programu profilaktycznego. W projekcie uczestniczyła kadra pedagogiczna oraz rodzice uczniów z 5 szkol ponadpodstawowych województwa lubelskiego.
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Podręcznik dobrych praktyk w zakresie wspołpracy szkoły z rodzicami w realizacji programów przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży (Fundacja Jednostka i Rodzina, 2016)
Copyright ©2018 Fundacja Jednostka i Rodzina, All Rights Reserved.
Kontakt: 501 767 054 lub 516 776 147